Teaching Steering Committee

 

Members of Teaching Supervision Committee of School of Marxism

A total of 9 people

Director: Jiang Zhengfeng

Deputy Director: Zhang Fengqing

Member: Zhao Zhiyu, Xu Dabing, Li Tao, Fan Bihong, Wang Gaohe, Cui Huixia, Huang Hao