Outline teaching and research team

 

Director:Zhao Zhiyu

Professor:  Pan Lihong

Associate Professor:  Zhao Zhiyu, Wang Jingqi, Zhou Xinhua, Li Tao, Zhao Yanzhi, Zhang Jundi

Lecturer:  Li Hu, Yuan Erchun, Wang Chao